Profcen

jak wygląda wycena?

Dla Państwa wygody staramy się ograniczyć do minimum Wasz udział w procesie wyceny. Dlatego też proponujemy następujące etapy:

  • Pierwszą rzeczą jest przekazanie odpowiednich dokumentów dotyczących nieruchomości. Można tego dokonać w formie elektronicznej lub przekazać bezpośrednio w formie papierowej.
  • Następnie ustalamy termin oględzin. Zazwyczaj na oględzinach dochodzi do pierwszego spotkania osobistego Państwa z Nami. Oględziny polegają na wykonaniu dokumentacji fotograficznej gruntu oraz każdego pomieszczenia w budynkach i ewentualnie wykonanie odpowiednich pomiarów. Czas jaki jest potrzebny na oględziny to od 15 minut dla mieszkań i działek niezabudowanych oraz od 30 minut dla domów jednorodzinnych. W przypadku pozostałych nieruchomości czas jest ustalany indywidualnie. Często w trakcie oględzin przekazuje się odpowiednie dokumenty w formie papierowej.
  • W zależności od celu wyceny często na tym etapie kończy się Państwa udział w procesie wyceny. Po oględzinach i przekazaniu odpowiednich dokumentów przystępujemy do wyceny 
jak wygląda wycena?