Profcen

Start

Każda rzecz, materialna czy niematerialna ma swoją wartość i w niektórych okolicznościach wymagane jest potwierdzenie lub sprawdzenie tej wartości. 

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie określania wartości nieruchomości formie operatu szacunkowego lub innych aktywów w formie opinii. Sporządzamy również opinie o wartości inwestycji na podstawie biznesplanu. 

Wyceniliśmy dla was:

NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNYCH 0 NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNYCH
NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH 0 NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH
INSTALACJI INŻYNIERYJNYCH 0 INSTALACJI INŻYNIERYJNYCH
NIERUCHOMOŚCI NA POTRZEBY SĄDÓW 0 NIERUCHOMOŚCI NA POTRZEBY SĄDÓW
PATENTÓW, LOGO ZNAKÓW TOWAR. 0 PATENTÓW, LOGO ZNAKÓW TOWAR.
Start